Försäljning av bergskross, grus och matjord

Transport E. Nyman Kb erbjuder transport och försäljning av bergkrossprodukter till kunder i Närpes med omnejd. Vårt eget bergsområde har egen kross och sorteringsverk.

Vi säljer och levererar bl.a. bergskross, matjord, grus och singel. Nedan finns exempel på produkter vi kan erbjuda. Vårt stenmaterial är CE märkt.

Kontakta gärna oss för mer information.

Bergskross:

Bergskross   0 - 4 mm        Bergskross    0 - 20 mm        Bergsingel  4 - 8 mm 
Bergskross   0 - 8 mm        Bergskross    0 - 32 mm        Bergsingel  8 - 16 mm 
Bergskross   0 - 12 mm      Bergskross    0 - 65 mm        Bergsingel  16 - 32 mm 
Bergskross   0 - 16 mm      Bergskross    0 - 100 mm

Sand

Finsand
Fyllnadsgrus
Dräneringsgrus
Mursand 0 - 6 mm

Matjord

Vi har sållad matjord och fyllnadsjord.