Usean sukupolven kuljetusyritys

Emrik Nyman perusti Transport Emrik Nyman Kb:n vuonna 1957. Hänen jälkeensä yrityksen johtoon nousi vuonna 2003 hänen
tyttärensä, Stina Nyman Dahlin.

Tällä hetkellä perheyrityksen työssä on mukana jo kolmas sukupolvi. Yrityksellä on kokemusta pitkältä ajalta ja paljon tietotaitoa sora- ja kuljetusalalta.

Yritys työllistää eri kausina seitsemän henkilöä, jotka tekevät sorakuljetuksia, konehuoltoja, sorankaivuuta ja murskausta.

Työntekijät ovat osallistuneet ammattitaitoa ylläpitäville ja parantaville kursseille, kuten esim. ympäristö- ja liikenneturvallisuuskursseille. He ovat myös koulutettuja Eco-kuljettajia..

E. Nyman on INFRAn jäsen.